Representation och påverkan.
I dag lades sista handen vid den nya översiktsplanen som ska hålla i ca 15 år i stort. Mycket papper och diskussioner och kartor har det blivit. Det har varit ett gott samarbete mellan partierna.  Nu väntar godkännande från kommunfullmäktige.

bild (6)