V i Skinnskatteberg har valupptaktsmöte den 13 februari på Station (hos Skog) kl 18:00