Vid årets kongress valdes ny partistyrelse (15 kvinnor och sju män). För oss här i norra Västmanland kan det också vara av intresse att veta att Stig Henriksson, Fagersta, valdes in i styrelsen.

PS-140112                                                              (bilden är hämtad från Vänsterpartiets hemsida)

Läs mer här:

http://www.vansterpartiet.se/flest-kvinnor-i-partistyrelsen/

och här:

http://rod.se/nya-styrelseledam%C3%B6ter-i-v%C3%A4nsterpartiet