Här följer ett utdrag från protokollet

——————-

 5. Vi ska planera in ett möte angående översiktsplanen längre fram i höst när vi hör om allmänheten har några åsikter/synpunkter om den.

6. Val året 2014. Vi är överens om att vi behöver synas och tala om vad vi står för. Vilka frågor vill vi driva.  Mycket har hänt sedan senaste valet. Skolan har förbättrats, invånarantalet har ökat, flyktingströmmen ökar, lägenheterna är uthyrda osv.

Hur förhåller vi oss till den utvecklingen som vi har i kommunen?

Valupptakts träff tisdag 19/11 kl. 18.30 på Hotell Station.

7. Studiecirkel ska planeras framöver, styrelsen har inte träffats och planerat något. Studieplan ska formuleras.  En programplans kommitté utses Inger Daimar, Henry Bäck och Jörgen Andersson.  Sammankallande Inger Daimar.

8. Rapporter: Svar till hyresgästförening från Fredrik Skog V. Svaret läggs till handlingarna.

9. Aktuella kommunpolitiska frågor:

  • Tekniska utskottet: Peter kommer att ta över viceordförandeskapet efter Karin Lindström MP.
  • Miljö och Bygg jobbar med budgeten och att utveckla sitt ansvarsområde eftersom den ska vara kvar i egen förvaltning.
  • Nya kommunchefen Nima börjar i mitten på oktober

10. Nästa möte: 29/10 kl. 18.30 Hotel Station.

11. Övriga frågor: Inger ställer frågan om vi ska yttra oss gällande nya arvodesförslaget.

12. Mötet avslutas.