Läs V:s motion här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-201314K205-Avskaffa-mona_H102K205/?text=true