Här kommer anteckningar från medlemsmötet 130411

 

Protokoll 13-04-11 allaktivitetshuset i Riddarhyttan

 

Närvarandepå mötet: Peter, Helena, Nettan, Jörgen, Anita, Gunlög, Inger, Henry, Ingrid, Elisabeth och Fredrik.

 

1. Mötet öppnas: Ordförande Fredrik Skog öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

2. Val av: Mötesordförande Fredrik, Sekreterare  Helena, Justerare Nettan.

 

3. Dagordningen godkändes.

 

4. Föregående protokoll läggs till handlingarna

 

5. Rapporter: Inger, Jörgen, Peter och Fredrik rapporterar från Distrikt års konferensen i Arboga som de har varit på. Det var väldigt intressant och avslappnat möte. Många kvinnor deltog och många var yngre kvinnor.

 Planerad aktivitet 8/3 på internationella kvinnodagen ställdes in pga. För dålig uppslutning.

Heltid/deltid: Inger berättar att en skrivelse ska skickas till fullmäktige om en begäran om utredning för att se om det går att genomföra att alla kan erbjudas heltid framförallt i äldreomsorgen och att delade turer tas bort.

Översiktsplan: 2006 års översiktsplan revideras just nu. I början av 2014 ska den göras klar. Peter berömmer Karin Lindström i sitt arbete.

Nettan berättar från en gemensam konferens med skolan och vård och omsorg. Det kom fram det inte fungerar på Sture att ungdomarna inte kommer. Ungdomarna på högstadiet säger att stämningen inte är bra och att det är ofräscht där.

Skolan i Skinnskatteberg fungerar bra i dagsläget.

6. Studiecirkel: Vi startar upp cirklar till hösten inför valet.

 

7. 1 Maj: Nettan är tillfrågad om hon vill vara konferencier för kommunal.( Bärande deras jacka)

Helena beställer material från Vänsterpartiets shop inför 1 Maj.

 

8. Möteskalendarium: Medlemsmöte onsdag 15/5 kl. 19.00 på station. Årsmöte och terminsavslutning 12/6 mer information kommer senare.

 

9. Övriga frågor:

 

10. Fredrik avslutar mötet.

 

Helena Werner Sekreterare                                                       Nettan Roth Justerare