1. Fredrik Skog öppnade mötet.

2.Val av ordförande, sekreterare och justerare:  Ordförande Fredrik Skog,  Sekreterare Helena Werner, justerare Peter  Gammelgård.

3.Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll

5. Rapporter : Elisabet Skog har tagit över  kassan för lokala partiet.

6.  Information från utskott: Mikael Werner  i miljö och bygg berättar om avloppsinventeringen i kommunen.

 Peter Gammelgård i  vård och omsorgs utskottet berättar om samarbete mellan skolan och     socialtjänsten. Rektorn på Klockarbergs skolan  Ylva har varit i utskottet och berättat om deras utvecklingsprogram Peter blev imponerad över det hon berättade.

Fredrik berättar om att kommunchefen ska gå i pension till hösten och hur resonemanget kring det går och hur det ska bli framöver. Det blir en lång diskussion kring det politiska läget och samarbetet mellan partierna.

Helena Werner berättar om NVU och att det pågår utredning om NVU och hur det ska se ut i fortsättningen. Det har även inkommit en motion från Henning och Ulrika i Norberg  om ett stor NVU där även grundskolan skulle ingå.

7. Planering/tankar pågår om att starta en cirkel från hösten 2013- våren 2014 inför valet. Styrelsen får i uppdrag att träffas nu i vår och fortsätta planeringen.

8.  8/3 mellan kl.15 och 17 ska vi stå vid Coop och Ica. Vi träffas kl.14 vid station för att brygga kaffe och förbereda. Fredrik ordnar med Kaffe och muggar. Fällbara bord finns att låna på station.

9. Distriktårs konferens 23/3 kl.09.00 i Arboga. Vi har två ordinarie platser Peter, Inger och Jörgen är intresserade att åka. Peter och Inger är ordinarie. Fredrik följer eventuellt med.

10. Möteskalendarium: styrelsen får i uppdrag att utforma ett kalendarium till nästa möte. Nästa möte blir torsdag 11/4 kl.19.00 i allaktivitetshuset i Riddarhyttan.

11. Övriga frågor: Om vi får frågan om gemensamt 1:a Maj firande med socialdemokraterna beslutar vi att vi ska delta i det.

Vi måste förbereda oss inför valet och vilka valfrågor vi ska ha och hur vi ska gå till val.

12. Fredrik avslutar mötet och tackar för visat intresse.

 

Helena Werner sekreterare                                                                Peter Gammelgård Justerare