Rossana Dinamarca ska företräda Vänsterpartiet i de feministiska frågorna.
 
Läs mer om detta i Riksdag och Departement