Rätten till advokat kan inskränkas

 

Rättsväsen
09:58 14 feb. 2013
Regeringen utreder om rätten till offentlig försvarare kan begränsas. Skälet är att statens kostnader har ökat kraftigt år efter år.

I år uppgår anslaget för offentliga försvare, målsägandebiträden och liknade i domstolarna till drygt 2,2 miljarder kronor. På tolv år har statens kostnader ökat med cirka 1,2 miljarder.
Det finns flera förklaringar till ökningen – fler och mer komplicerade mål i domstolarna och ökad ersättning till advokater är några.

Regeringen vill nu vända på alla stenar för att får ner utgifterna. Och en del av uppdraget till en utredare är att granska om det i vissa fall finns skäl att begränsa tillgången till offentliga försvarare.

Utgångspunkten för regeringen är att rätten till försvarare i de flesta fall är nödvändig för att få en rättssäker process i domstolen. Men det kan inte uteslutas att dagens regler ger rätt till en offentlig försvarare i fall där det inte är befogat, skriver regeringen i direktiven till utredaren.

Av samma skäl ska utredaren även se över om rätten till målsägandebiträden kan begränsas.

Ytterligare ett uppdrag är att granska om rätten att byta försvarare kan inskränkas. I dag händer det att en misstänkt byter advokat flera gånger under en rättegång, vilket ökar kostnaderna.

Utredaren ska även se över om ersättningen till försvararna kan ändras för att dra ner statens utgifter. Uppdraget ska redovisas den 31 oktober 2014.

 
 
//pg