Ur tidningen Metro:

 Försäkringskassan får hård kritik

Det finns stora brister när sjukpenning nekas. Motiveringarna är ofta ofullständiga och chansen att få ett beslut ändrat beror på vilket kontor som omprövar det.

Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på regeringens uppdrag har granskat hur Försäkringskassan meddelar sina beslut om att dra in sjukpenning eller avslå begäran om sjukpenning.

Enligt ISF förklarar bara ett av tio beslut, och fyra av tio omprövningsbeslut, vilka lagliga förutsättningar som gäller för att få sjukpenning. Varför man nekas sjukpenning ges inte heller tillräckliga förklaringar om i en fjärdedel av besluten. Försäkringskassan lyssnar inte heller tillräckligt på synpunkter från den som drabbas.

”Om man nekas sjukpenning, måste man förstå varför. Det är avgörande för att man ska kunna acceptera beslutet eller argumentera för att det ska ändras” skriver Nina Karnehed, projektledare på ISF, i ett pressmeddelande.

Det är inte Försäkringskassans riktlinjer och vägledningar det är fel på, utan tillämpningen. Det säger Dan Ljungberg, enhetschef på ISF.

– Om man tittar på riktlinjerna så har man anledning att bli förvånad över att det är så stora brister.

 /pg