Ta en titt i politiken.se

http://cdml.positionett.se/politiken/FMPro?-db=AmnenOff.fp5&-lay=Alla&-lop=AND&-op=eq&Serie=TidningNr&-op=lte&Kod=2012-10-12&-format=tidningen2/2012/a/39.htm&-Max=19&-SortField=Kod&-Sortorder=Descending&-Token.0=39&-Token.1=2012-10-12&-Token.2=2012-10-06&-Token.3=Aktuellt&-Token.4=0&-Token.5=2012&-Token.6=217136&-Token.7=&-Token.8=dec1055&-Token.9=O0fxO0uvw78eo5fs8QZ2&-find=