I dag på eftermiddagen var det utbildning för politiker i Skinnskatteberg. Ämnet var ”samtalstonen i det politiska sammanhanget”. Vi gick igenom ett studiematerial från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Både politiker från Alliansen och från Rödgrönt deltog, sammanlagt ett tjugotal. Intressanta diskussioner fördes.

Senare på kvällen hölls kommunfullmäktigmöte, ett möte med mest okontroversiella frågor. En ekonomisk rapport från chefsekonom Mikael Eriksson visade att balans i stort i den kommunala ekonomin råder.

/pg