Kommunstyrelsen hade idag sammanträde. Ett antal ärenden behandlades i en från alla partier positiv anda. Inget av ärendena vållade några egentliga meningsskiljaktigheter. Ibland behöver en samsyn råda och det gjorde den onekligen idag.

Ett par av ärendena kräver att särskilt kommenteras:

* Efter ett antal turer om att permanenta busslinje 880 och landstingets negativa besked, som bl.a. grundade sig på ekonomin för budgetåret 2013, beslöt Skinnskattebergs kommunstyrelse alltså idag att anta VL’s lösningsförslag till direktbuss mellan Skinnskatteberg C och Västerås C – beslutet var enigt och omedelbart justerat! Det innebär att bussen rullar från Skinnskatteberg C kl 06.45 (med start nu på måndag morgon den 10 sept) och återgår från Västerås 16.45 varje vardag fram till den 15 juni 2013. Resan kommer att ta en timme och VL’s kort och rabatter gäller på bussen. Lösningen grundade sig på det faktum att kommunen var villig att skjuta till pengar och Skinnskattebergs kommun bekostar nu helt denna verksamhet själv.
* Frågan om en ”fri Kulturskola” eller en Kulturskola där nyttjarna betalar avgift handlar om en princip i sig. Idag bestämdes att Kulturskolan ska vara avgiftsfri. Frågan om med vilka resurser Kulturskolan ska bedrivas bereds i vanlig ordning i budgetsammanhang.
//pg