Tidningen Riksdag & Departement har undersökt hur flitiga partierna är i riksdagen. Man redovisar detta i nr 12.

Vänsterpartiet är högst rankat i RoD’s lista över hur aktiva partierna är i riksdagen.

”Vänsterpartiet är det mest aktiva partiet i riksdagen. Partiet toppar hela fyra av sju kategorier – skriftliga frågor till ministrar, initiativ till interpellationsdebatter, deltagande i debatter och deltagande i interpellationsdebatter.

Det är en trend som håller i sig i och med den förra undersökningen som Riksdag & Departement redovisade den 13 juni 2011. Partiets gruppledare i riksdagen, Hans Linde, ser två anledningar till resultatet.
– Jag tror att vi har en tradition av aktiva riksdagsledamöter eftersom vi inte är ett så toppstyrt parti. Vi är dessutom en liten riksdagsgrupp, så det finns inte något utrymme för bänkvärmare.

Även om Vänsterpartiet uppnår toppresultat, så ligger partiet enbart sexa när det gäller att lägga motioner.
– Vi har koncentrerat oss på att lägga partimotioner och lägger inte så många enskilda motioner. En enskild motion kan se bra ut för ledamotens valkrets, men den spelar en väldigt liten roll i riksdagen, säger Hans Linde.”

Vill du läsa mer om detta kan du följa länken nedan:

V – Arbetsmyrorna i riksdagsstacken

//pg