I dag hade Vård- och omsorgsutskottet möte. Den forna Socialnämnden alltså. I en bantad politisk adminstration blev för några år sedan Socialnämnden i Skinnskatteberg Vård- och omsorgsutskott. Ungefär samma typ av ärenden kommer upp idag, med den skillnaden att i vissa frågor (kanske merparten) bestämmer och fattar kommunstyrelsen, som har nämndstatus, beslut i ärendena, ofta på de grunder som formas och bereds i utskottet.

Vid dagen sammanträde diskuterades många frågor. Eftersom många ärenden omfattas av sekretess, går det inte att referera till eller nämna dem här.  Det var gott att få höra att verksamheten kring de ensamkommande flyktingbarnen, som bor i Smedjan i gamla Folkhögskolan, går mycket bra, åt rätt håll. De flesta av ungdomarna har funnit sig mer än väl till rätta och merparten av dem idrottar och är aktiva på även andra sätt.

En annan positiv omständighet är att 2013 års budget blir en budget i balans. En balans som också verkar stark och ser ut att hålla vad den lovar.

Inom äldreomsorgen arbetar man med projekt som delvis finansieras av s.k. statliga stimulansmedel som främst ska riktas mot de mest sjuka äldre. Rapport för 2011 ska nu skickas in.

I Öppna jämförelser, ett mät- och jämförelseverktyg från SKL, Sveriges kommuner och landsting, ser vissa siffror för i år inom äldreomsorgen lite sämre ut än vanligt (rödmarkeringar). Öppna jämförelser är (liksom Äldreguiden från Socialstyrelsen) ett verktyg under utveckling och tolkningen av resultaten kan göras på många olika sätt, varför man kan säga att resultaten mer visar trend än ultimat sanning. Verksamheten kommer för utskottet vid majmötet att redovisa en handlingsplan för det fortsatta arbetet med att utveckla vissa områden inom äldreomsorgen, för att göra röda siffror gula och helst gröna.
Du kan komma till sidan där man kan ladda hem Öppna jämförelser genom att klicka på länken Öppna jämförelser (understruket) ovan eller på bilden av skriften nedan! //pg