Du kan följa Jonas Sjöstedt  på Facebook. Du hittar till sidan genom att klicka på hans namn här (understruket). Gilla sedan sidan.