Det skulle ha varit möte för Vård-  och omsorgsutskottet i morgon den 10 april. Men nu har både ordförande och viceordförande insjuknat Mötet skjuts upp och ny tid planeras.