Moderaterna skriver att det är olyckligt att privata bolag inte betalar skatt och att Moderaterna nu ska se över systemet 2013. Problemet med deras nya insikt är att detta är ett välkänt fenomen sedan minst fem år tillbaka, men Moderaterna har valt att inte göra någonting förrän nu när det blivit medialt uppmärksammat. Det visar att Moderaterna helst inte vill reglera detta, men tvingas nu när opinionen är stark.

För anledningen till att vi har ett system där bolag kan göra vinst på våra sjuka och äldre är att Moderaterna har infört det. De tycker till och med att det är bra. Uppseendeväckande är också att Moderaterna skriver en debattartikel och kritiserar skatteplaneringen hos de privata bolagen. Men de nämner inte med ett ord den vanvård som fått hela Sverige att reagera med avsky mot den borgerliga välfärden, där äldre lämnats att dö ensamma framför teven, där kissblöjor vägts och där vanvård i vinst-intresse varit vardag. Försvarar Moderaterna det system de infört? Bolag som Carema har naturligtvis huvudansvaret för vanvården, men minst lika skyldiga är Moderaterna som väl medvetna om riskerna har infört detta system och sedan blundat för bristerna för att till sist säga att lösningen är att stoppa räntesnurrorna, om några år. Det är totalt oansvarigt och visar tydligt att Moderaterna bryr sig mer om företagande än om omvårdnad. Problemet här är att Moderaterna nu styr omvårdnaden, men gör det som företagsekonomer. Vänsterpartiet är ett parti med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och vårdbiträden. Vi företräder människorna i vården, inte företagen i vården. Vi vill stoppa vinsterna, åter-investera dem och bygga ut välfärden. Moderaterna vill sälja ut den, stycka upp den och göra vinst i den. Det visar två monumentalt skilda synsätt på välfärden. Den solidariska eller den carema-tiska, borgerliga välfärden. Sverige vill ha den första, det är vi övertygade om.

Kent Persson riksdagsledamot för Västmanlands län

Se artikeln i VLT

http://vlt.se/asikter/debatt/1.1527013-kent-persson-v-m-bryr-sig-mer-om-foretagande-an-om-omvardnad