Vintermörkret faller och den snöfattiga marken gör mörkret ännu tätare, men i det politiska arbetet i Skinnskatteberg har absolut inget mörker fallit över den majoritet som styr. Ej heller har denna majoritet ens å det ringaste famlat i samma, nämnda mörker. Samarbetet på den de rödgröna sidan, inklusive ett gott ledarskap har gett ett driv, en handlingskraft som stadigt, balanserat och säkert, successivt ger kommuninvånarna bättre förutsättningar till ett bra liv i kommunen. Kommunstyrelsearbetet är informativt och aktivt även om Alliansen ofta är av annan åsikt. Det är ändå ett ovedersägligt faktum att den som styr med konkreta mål, har en handlingsplan, en dynamisk agenda, och dessutom tar ett politiskt ansvar alltid når framgångar. Dessutom är det ju inte precis någon olägenhet att man också lyckas hålla budget.

För det förhåller sig nämligen på det sättet att det är bristen på en konkret politik och avsaknaden av ansvar och handling, som oundvikligt dämpar och drar ner, gör vägen svår att färdas på. Kan det ligga någon kraft och något av intresse i ett sådant förhållningssätt som enbart kritiserar och saknar vision, ide’ och handling? Knappast. Det är på den avsatsen, i det desperata läget, Alliansen befinner sig nu och fortsättningsvis kommer att göra det om man inte tar sitt förnuft till fånga. Att i ett politiskt minoritetsläge enbart ha som strategi att kritisera majoriteten för att man inte får information och påstår sig vara orättmätigt undanträngd, i stället för att samarbeta genom att lägga fram vettiga och konstruktiva förslag till diskussion, är både tanklöst och visar en oerhörd brist på respekt för väljarna.

Nå, vi har snart jul, en ljusets högtid, en högtid för frid, samvaro och sammanhållning (trots min en aning kritiska hållning ovan), och må vi så hoppas att ljuset som vi vill ska fortsätta lysa över de Rödgrönas handlingar även ska kasta ett upplysande sken på den slippriga väg som Alliansen valt att gå.

Därmed önskar vi från V alla medborgare, politiskt mer eller mindre aktiva, inklusive Alliansen, en god jul och ett gott nytt år!

För V – Pege