Det politiska arbetet och samarbetet för de rödgröna har såväl kommit i gång som börjat forma sig och stabiliseras. En politisk plattform är utarbetad och jobbet med att förverkliga tankarna i den är pågående. Målarbetet i nämnd och utskotten har också gett resultat. Vi kan med glädje konstatera att samarbetet mellan V, S och MP fungerar alldeles utmärkt och det finns en bra ledningsgrupp och ett starkt driv och engagemang i arbetet med att förvalta kommunmedborgarnas genom valet visade vilja. V har haft årsmöte och Fredrik Skog återvaldes som ordförande/ledare.

Vi ska be att få återkomma lite längre fram med mer detaljer och meningen är att så mycket som möjligt här ska redovisas av det som görs framför allt i majoritetspolitiken. När det gäller platsfördelningen i utskott, kommunstyrelse, fullmäktige m.m. hänvisas till Skinnskattebergs kommuns hemsida.

Peter G för V i mars 2011