Landstinget och Skinnskattebergs kommun i samarbete:

Utveckling av folkhögskolans lokaler

Landstinget gör nu gemensam sak med Skinnskattebergs kommun för att hitta en

ny verksamhet till folkhögskolans tidigare lokaler på orten.

– Tillsammans har vi bättre förutsättningar för att hitta en köpare. Lokalerna har

stor potential för rätt ägare, säger landstingsrådet Thomas Wihman (MP).

– Att hitta en ny verksamhet till folkhögskolans lokaler är viktigt för kommunen.

Därför är frågan prioriterad, säger kommunalrådet Lars Andersson (S).

 

Landstinget har under flera år försökt hitta ny ägare till den tidigare folkhögskolan i

Skinnskatteberg. För en av de båda fastigheterna finns nu en lösning. Kontrakt har tecknats

med Masbohallen AB, knutet till idrottsföreningen på orten, om den mindre fastigheten på

området – cirka 3 000 kvadratmeter.

För den större fastigheten finns ännu ingen lösning. Fastigheten innehåller bland annat

huvudbyggnad, elevbostäder, den s k smedjan och radhus. Totalt handlar det om en yta på

knappt 10 000 kvadratmeter.

Landstinget Västmanland och Skinnskatteberg är nu överens om att under tre år

gemensamt arbeta för att hitta en verksamhet även för denna fastighet. Det kan handla om

en nyetablering eller en befintlig verksamhet som behöver större lokalytor.

– Med kommunens betydligt bredare kontaktytor i regionen ökar möjligheten att hitta en

lösning, säger Thomas Wihman och Lars Andersson samstämmigt.

Lyckas inte dessa ansträngningar kommer lokalerna att rivas.

– Det är vårt sista alternativ. Landstinget kan inte ha tomma lokaler som bara står och

kostar pengar, säger Thomas Wihman.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Wihman, landstingsråd Lars Andersson, kommunalråd

070-542 34 69

0222-451 93

 

 

 

 

Landstinget har under flera år försökt hitta ny ägare till den tidigare folkhögskolan i

Skinnskatteberg. För en av de båda fastigheterna finns nu en lösning. Kontrakt har tecknats

med Masbohallen AB, knutet till idrottsföreningen på orten, om den mindre fastigheten på

området – cirka 3 000 kvadratmeter.

För den större fastigheten finns ännu ingen lösning. Fastigheten innehåller bland annat

huvudbyggnad, elevbostäder, den s k smedjan och radhus. Totalt handlar det om en yta på

knappt 10 000 kvadratmeter.

Landstinget Västmanland och Skinnskatteberg är nu överens om att under tre år

gemensamt arbeta för att hitta en verksamhet även för denna fastighet. Det kan handla om

en nyetablering eller en befintlig verksamhet som behöver större lokalytor.

– Med kommunens betydligt bredare kontaktytor i regionen ökar möjligheten att hitta en

lösning, säger Thomas Wihman och Lars Andersson samstämmigt.

Lyckas inte dessa ansträngningar kommer lokalerna att rivas.

– Det är vårt sista alternativ. Landstinget kan inte ha tomma lokaler som bara står och

kostar pengar, säger Thomas Wihman.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Wihman, landstingsråd Lars Andersson, kommunalråd

070-542 34 69

0222-451 93

 

 

 

 

Landstinget har under flera år försökt hitta ny ägare till den tidigare folkhögskolan i

Skinnskatteberg. För en av de båda fastigheterna finns nu en lösning. Kontrakt har tecknats

med Masbohallen AB, knutet till idrottsföreningen på orten, om den mindre fastigheten på

området – cirka 3 000 kvadratmeter.

För den större fastigheten finns ännu ingen lösning. Fastigheten innehåller bland annat

huvudbyggnad, elevbostäder, den s k smedjan och radhus. Totalt handlar det om en yta på

knappt 10 000 kvadratmeter.

Landstinget Västmanland och Skinnskatteberg är nu överens om att under tre år

gemensamt arbeta för att hitta en verksamhet även för denna fastighet. Det kan handla om

en nyetablering eller en befintlig verksamhet som behöver större lokalytor.

– Med kommunens betydligt bredare kontaktytor i regionen ökar möjligheten att hitta en

lösning, säger Thomas Wihman och Lars Andersson samstämmigt.

Lyckas inte dessa ansträngningar kommer lokalerna att rivas.

– Det är vårt sista alternativ. Landstinget kan inte ha tomma lokaler som bara står och

kostar pengar, säger Thomas Wihman.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Wihman, landstingsråd Lars Andersson, kommunalråd

070-542 34 69

0222-451 93