20100930
Pressmeddelande

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna i Skinnskatteberg bildar nu en gemensam rödgrön majoritet i Kommunfullmäktige. Representanter för våra partier har träffats och vi är överens om att samarbeta i en rödgrön koalition under den kommande mandatperioden.

Det innebär bl a att våra tre partier kommer att ha gemensamma gruppmöten inför Kommunfullmäktige- och Kommunstyrelsemöten och att våra tre partier kommer att föreslå en gemensam budget inför varje budgetår.

Vår rödgröna majoritet kommer att tillsätta Lars Andersson (s) som kommunstyrelsens ordförande på heltid, tillika kommunalråd, som utgör kommunens officiella företrädare och ansikte utåt.

Våra tre partiers ledningar kommer att ha regelbundna möten.

Vår målsättning är att söka nå så breda lösningar som möjligt i kommunfullmäktige där alla partier är med och tar ansvar för vår kommun Skinnskatteberg.

Vi kommer innan fullmäktige i november att ta fram en gemensam politisk plattform och ett samarbetsavtal.

Skinnskatteberg dag som ovan

Lars Andersson
Ordförande i Socialdemokraterna

Fredrik Skog
Ordförande i Vänsterpartiet

Sofie Werner och Sheila Imamovic
Språkrör för Miljöpartiet de gröna.