Fredrik Skog

Så här i valtider skall man synas och höras på gator och torg! Men nyttigt för en politiker är att lyssna till väljarnas uppfattningar. Jag har stött på en uppfattning som vissa på något sätt fått till sig. Nämligen att Vårt kommunalråd Lars Andersson skulle vara maktgalen! Varpå jag ställer följdfrågan. På vilket sätt anser du att Lars är maktgalen? Där tar det stopp! Man kan helt enkelt inte svara på frågan! Det man kan konstatera är att Alliansen i Skinnskatteberg med en klassisk psykologisk manöver lyckats odla en myt om någon annan som stämmer överens med dem själva! Politiker som inte kan stå för sitt agerande kan heller inte stå upp för Skinnskatteberg!

av Fredrik Skog
genom Peter Gammelgård