Vart tog miljonen vägen?

”Var tog miljonen vägen” undrar Alliansen i sin insändare Fp 23/8. Skinnskattebergs kommun har höga kostnader för skolverksamheten. Detta har ett enat fullmäktige konstaterat och beslutat åtgärda! De nu undrande Alliansrepresentanterna har deltagit i beslutet! Detta beslutet får givetvis konsekvenser för skolans verksamhet. Nedläggningen av Heds skola är en av flera konsekvenser! Besparingen på en miljon för Heds skola är inte helt intecknad p.g.a. att skolbyggnaden inte är såld men det har ingen betydelse i sammanhanget. Om man med en åtgärd sänker kostnaderna med 800 000 i stället för 1 miljon, är det då ett misslyckande? Att höja kvalitén i skolan samtidigt som man sänker kostnaderna med miljoner, innebär att man måste ändra på saker och ting, göra annorlunda! Detta medför givetvis avvecklingskostnader på kort sikt, Kostnader som hade kunnat varit betydligt lägre om Alliansen hade agerat när de hade det politiska ansvaret för skolan i Skinnskatteberg.
Alliansens handlingsförlamning har kostat flera miljoner!

Relevanta frågor som Alliansen bör svara på innan valet är:

Vilka är de alternativa åtgärderna för att sänka kostnader och uppnå det politiska målet? Ser man några problem då föräldrar och barn väljer friskolor och andra skolor i stället för vår kommunala skola? Kan man ge några exempel på politiska beslut som Alliansen drev igenom när man styrde i majoritet, som höjde kvalitén och sänkte kostnaderna i vår kommun? Att äta kakan och samtidigt ha den kvar går givetvis att försöka sig på i teorin, men det är omöjligt i praktiken, även för Allianspartierna i Skinnskatteberg!

Tack vare ett ansvarstagande politiskt ledarskap är vi nu på rätt väg! Vi sänker i dag skolans kostnader med flera miljoner och höjer kvalitén. Den som har belägg för något annat kan gärna presentera dem.

Fredrik Skog Vänsterpartiet Skinnskatteberg