Från vänster på bilden: Fredrik Skog, Helena Werner och Nettan Roth.

Idag, lördagen den 4 september fanns några av kandidaterna (varav en trotjänare= Fredrik Skog) på plats i Skinnskattebergs centrum för att ge medborgarna information om vad V vill åstadkomma.

I diskussionerna  betonades bl.a. samarbetet inom de gemensamma rödgröna aktiviteterna  och behovet av att värna om och kämpa för  den sista biten (samt ta tillbaka det som tidigare raserats) av trygghet som är på väg att försvinna ochviljan för en fortsatt positiv  utveckling i kommunen.