RÖDGRÖNT PRESSMEDDELANDE 10-05-19

De rödgröna riktar nu skarp kritik mot de borgerliga för att reducera energipolitiken till ett spel istället för att ta ansvar för seriösa, långsiktigt hållbara och blocköverskridande besked till hushåll och basindustri.

– Hushållen och industrin är beroende av långsiktigt hållbara besked om en trygg och säker energitillförsel. Regeringens energipolitik har nu reducerats till ett spel och förhandlingar med enskilda ledamöter i Riksdagen i stället för en bred blocköverskridande överenskommelse om kraftigt ökade investeringar i förnybar energi, säger Socialdemokraternas energipolitiske talesperson Tomas Eneroth.

– Centerpartiets svek när det gäller engagemanget för förnybar energi blir nu än tydligare. Maud Olofsson har blivit överkörd av Jan Björklund. Jag förstår om det svider i hjärtat hos många som tidigare har röstat på Centerpartiet. Dagens besked från de borgerliga riskerar att leda till att investeringar går till osäker kärnkraft istället för att bygga fler vindkraftverk eller satsa på bioenergi och energieffektivisering, säger Kent Persson, energipolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

– Maud Olofsson har fortfarande inte gett besked om statliga pengar ska kunna gå till kostnader för kärnkraften. Splittringen inom borgerligheten är total: centerpartister hävdar att detta inte innebär att nya kärnkraftverk ska byggas, medan andra i regeringen tvärtom säger att det blir fritt fram för fler reaktorer, säger Per Bolund (MP), riksdagsledamot i Näringsutskottet.